Kitap Ara

  Leyla Hacızade Pamuk

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Rus Edebiyatında Neosentimentalizm
   Son dönem dünya edebiyatında yeni bir edebi eğilim olarak ortaya çıkan, fakat Çağdaş Rus edebiyatında kendine daha çok yer edinen Neosentimentalizm akımı kadın imgesine ağırlık verir ve kadının toplumdaki yerini ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi