Kitap Ara

  Mehmet Gel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Saçaklızade Muhammed El Maraşi ve Fikirleri
   Saçaklızâde Muhammed el-Mar'aşî, XVII. yüzyılın ikinci yarısında Maraş'ta doğmuş ve tahsili ile ilk müderrislik görevi sonrasında 1734'lere kadar bu şehirde müderris olarak yaşamış bir Osmanlı taşra âlimidir. Bu âlim, birçok ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi