Kitap Ara

  Ali Suavi

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Târîh-i Efkâr | Fikirler Tarihi
   "Bu kitap felsefi düşüncelerin bilinen yayılış tarihinin başlangıcından başlayarak bugüne kadar filozofların hatırlarından neler geçtiğini, yani içinde yaşadıkları dünyanın aslına ve hakikatine dair neler düşündüklerini sırasıyla ve kısaca yazar; fikirlerin ...
  • Kebetos Pinaks: İnsan Yaşamının Tablosu
   Ali Suavi‟nin 1863‟te Kiyotiyos'un Ahlâka Â'id Risâlesinin Tercemesi başlığıyla Yunancadan ve bir kez de Manastırlı Mehmed Rıfat‟ın Keşf-i Râz yâhûd Ömr-i İnsânînin Tasvîr-i Hakîmânesi başlığıyla Arapçadan Türkçeye tercümeleri vesilesiyle Osmanlı ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi