Kitap Ara

  Vesile Çakır

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Reklam Kuluçkası - Kültürel Dönüşüm ve Reklamlar
   Reklam kültürel bir metindir. Reklam topluma hikâye anlatır. Kültür, anlatılan hikâyelerin toplamıdır. Kültürel değişimi sağlayan reklam anlattığı hikâyeler ile kültürü etkiler, yansıtır ve değiştirir. Reklam iletileri, tüketim kültürünün yerleşmesi ve ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi