Kitap Ara

  Manastırlı Mehmed Rıfat

  Asker, şair, oyun yazarı ve dilbilimci. I. Meşrutiyet yıllarının "seyf ü kalem" sahibi Türk aydınlarından. 1848‟de Manastır‟da doğdu. Harbiye‟yi bitirip aynı okulda hocalık yaptıktan sonra binbaşı rütbesi ile 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına katılmış ve esir düşmüştür. Bir yıl sonra İstanbul‟a döndüğünde II. Abdülhamid tarafından önce Şam‟a, daha sonra kaymakam rütbesi ile Halep‟e gönderilmiş, burada vefat etmiştir. Harbiye yıllarında Çanta dergisini yayınlayan Mehmed Rıfat‟ın bazı eserleri şunlardır: Hikâyât-ı Müntahabe (1291/1874), Külliyyât-ı Kavâ'id-i Osmâniyye (1303/1885), Usûl-i Bedâyi' (1302/1884), Kavâ'id-i İlm-i İnşâ (1308/1890), Mecâmi'ü'l-Edeb (3 cilt, 1308-1317/1890-1899), Mufassal Nahv-ı Osmânî (1308/1890), Tuhfetü'l-İslâm (1308/1890).
  Kitapları:
  • Kebetos Pinaks: İnsan Yaşamının Tablosu
   Ali Suavi‟nin 1863‟te Kiyotiyos'un Ahlâka Â'id Risâlesinin Tercemesi başlığıyla Yunancadan ve bir kez de Manastırlı Mehmed Rıfat‟ın Keşf-i Râz yâhûd Ömr-i İnsânînin Tasvîr-i Hakîmânesi başlığıyla Arapçadan Türkçeye tercümeleri vesilesiyle Osmanlı ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi