Kitap Ara

  Mustafa Yayla

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • İslam Hukukunda İnsan Hakları ve Eşitlik
   Günümüz Türkiye'sinin sorunlarını çözerek açılım siytasetini sağlayacak değerlerin besleneceği kaynak insanca yaşamayı garanti eden insan hakları olgusudur. Cumhuriyet'ten bu yana ülkenin en büyük sorunu etnik değil demokratik özgürlüklerdir. İlahi kaynaktan ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi