Kitap Ara

  Midillili Mehmed Ziver

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Bedreka-i Muallimin - Osmanlı'da Öğretmen Kılavuzu
   Bedreka-i Muallimîn, Mekteb-i Sultânî'den Tevfik Fikret'le aynı dönemde mezun olan ve uzun yıllar maarif müdürlüğü yapan Midillili Mehmed Zîver tarafından kaleme alınmıştır. 1905 yılında neşredilen eser, öğretmenlerin okulları ve öğrencileri ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi