Kitap Ara

  Doğan Uysal

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türkiye'de Piyasa Ekonomisi ve Ekonomik Özgürlükler
   Ülkelerin kalkınmasında etkili olan pek çok faktör vardır. İktisat politikaları ve seçilen kalkınma modeli, ekonomik gelişim süresi içinde önemli yere sahiptirler. Liberal ekonomik sistemin benimsenmesi durumunda piyasa ekonomisinin işlerlik kazandırılması ...
  • IMF Politikaları ve Türkiye
   İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ülkeleri Doğu ve Batı blokları şeklinde iki farklı kutba bölünmüşlerdir. Bu iki kutup kendi içlerinde ekonomik ve siyasi güçlerini koruyabilmek ve bu anlamda karşılaştıkları sorunlara ...
  • Mikro İktisadi Analiz
  • İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Matematik
   Matematik, bütün bilim dallarında olduğu gibi iktisat ve işletme biliminde kullanılan bir bilimdir. Bu bağlamda iktisadı ve idari bilimler fakültelerinin ders programlan içinde yer alan matematik, iktisat ve işletmelere yönelik ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi