Kitap Ara

  Aslı Sürgit

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Risalei Adab ve Tarikatnamei Fethül Maarif İnceleme-Metin
   On sekizinci yüzyılda Osmanlı topraklarında yaşamış önemli mutasavvıflardan biri olan Seyyid Muhammed Maʿrifî'nin Risâle-i Âdâb ve Tarîkatnâme-i Fethü'l-Maʿârif'i, Mârifiyye tarikatının adab ve erkânına ışık tutan kıymetli bir eserdir. Metnin birçok ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi