Kitap Ara

  Rıdvan Öztürk

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Afganistanlı Türkmen Şairleri Antolojisi
   Mehmet Emin Yurdakul'un "Bırakbeni haykırayım, susarsam sen matem et Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir" mısralarına nazire dercesine kitapta yer alan şiirlerde; Afganistan Türkmenlerinin duygu ve düşüncelerini, çektikleri ...
  • Özbek Türkçesi El Kitabı
   Elinizdeki bu kitap, Özbek Türkçesi ile ilgili alanında tek eser olma iddiasında değildir. Daha önce Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin özelliklerini ele alan bazı eserler yayımlanmıştır. Bu eserlerin kullanılabilirliği veya ...
  • Kumuk Atasözleri ve Deyimleri
   Oğuz grubu lehçeleri ile Kıpçak grubu lehçeleri arasında geçiş özelliklerini gösteren Kumuk Türkçesini atasözlerini ve deyimlerini ortaya koyan bu çalışmanın, birçok yönü ile Türklük bilimine katkıda bulunacağına inanmaktayız. Öncelikle bu ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi