Kitap Ara

  Mazhar Bağlı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Çokkültürlü Vatandaşlık
   Modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olan "ulus-devlet" modeli, insan hakları, azınlıklar, çokkültürlülük ve çokkültürlü vatandaşlık tartışmaları ile günümüzde ciddi anlamda sarsılmaya başlamıştır. Bu tartışmalar, homojen olmayan toplumlarda, söz konusu farklılıkların eşitlik ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi