Kitap Ara

  Ahmet Taşğın

  Prof. Dr. Ahmet Taşğın: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji bölümü.
  Kitapları:
  • Mustafa Şükrü Metin Baba - Hayatı ve Eserleri
   Bu çalışma, Seyyit Battal Gazi evlatlarından Mustafa Şükrü Metin Baba [Arıkaya]'nın hayatı etrafında iki devlet ve tek uygulama etrafında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla Bektaşilerin yeni arayışlarını ele aldı. Mustafa Şükrü ...
  • Menâkıb-ı Şeyh Safi - Musul Buyruğu
   Son yıllarda Musul ve çevresinde yaşayan birçok topluluk arasında yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan Bektaşiler ve Aleviler, Türkiye'de fazla bilinmemektedir. Neredeyse Musul ve çevresinde yaşayan Bektaşiler ve Aleviler hakkında ...
  • Kalemle Resmedilen Alevilik
   Alevi metinlerinin azlığı, içeriğinin sığlığı ve yetersizliği ile ilgili değildir. Bilakis bu metinlerin azlığından söz edenler sadece eserlerin çokluğundan değil aynı zamanda eldeki metinlerin içeriğinden de bihaberdir. Üzerlerine düşüne vazifeyi ...
  • Romanya Müslümanları (Kızılbaşlar, Babalılar, Bektaşiler İsimli Risale Üzerine)
   Bu çalışma ağırlıklı olarak yazma bir mecmuada yer alan Romanya ve Bulgaristan sınırları içerisindeki Alevi topluluklarını konu almaktadır. Dobruca ve Deli Orman bölgesinde yerleşik bulunan Türk ve Alevi köylerine yer ...
  • Dediği Sultan ve Menakıbı (Konya ve Çevresinde Ahmet Yesevi Halifelerinin İzleri).
   Bu çalışma klasik metinlerin yeniden anlaşılmasına yönelik denemedir. Klasik metinlerin anlam dünyasını kurduğu irfan ve hikmet içerisinde anlaşılmasına dair bir öneride bulunmaktadır. Dediği Sultan'ın yaşadığı dönemdeki siyasi, kültürel, dini ve ...
  • Koyun Baba ve Menakıbı | Horasandan Balkanlara Ulaşan Eren
   Bu çalışma bir başka boyutuyla, belirli bir zaman diliminde yine belirli meclisler ya da topluluklar arasında okunan, paylaşılan ve anlam alanı genişletilen metinlere yönelmektedir. Acaba bu metinler yine kendi mekân ...
  • Türkiye Yezidiler Bibliyografyası
   Bu çalışma, Türkiye'de Yezidileri konu alan hemen her türlü bilginin künyesinin verilmesi ve tanıtılmasından oluşmaktadır. Bu haliyle çalışma, Yezidiler hakkında yapılan çalışmaların dönemsel yoğunluğu ve içeriğinin görülmesini kolaylaştıracaktır. Türkiye'de dini ...
  • Türkmen Aleviler -Diyarbakır ve Çevresindeki-
   Diyarbakır Türkmen Alevileri, bir bakıma sınırlarla beraber unutulan ve unutturulan ilişkiler ve coğrafyanın varlığını hatırlatmakta veya dikkat çekmektedir. Bundan dolayı bu çalışma Diyarbakır Türkmen Alevileri örneği üzerinden sınırları aşan ve ...
  • Dile Gelen Alevilik
   Bu kitap uzun zamandır farklı zamanlarda farklı sempozyumlarda sunulan bildirilerin bir kısmından oluşmaktadır. Bildiriler ilgili sempozyumların üst başlıklarına uygun olmakla beraber Alevilik ile ilgili bir konuyu ele almaktadır. Bu bakımdan ...
  • Dediği Sultan ve Menakıbı (Konya ve Çevresinde Ahmet Yesevi Halifelerinin İzleri)
   Bu çalışma klasik metinlerin yeniden anlaşılmasına yönelik denemedir. Klasik metinlerin anlam dünyasını kurduğu irfan ve hikmet içerisinde anlaşılmasına dair bir öneride bulunmaktadır. Dediği Sultan'ın yaşadığı dönemdeki siyasi, kültürel, dini ve ...
  • Şeyh Safi Buyruğu (Bisati)
   Alevi kaynaklarının neşri meselesi önemli bir husustur ve yakın zamana kadar da kamusal bir ihmale uğramıştır. Buna paralel konuya ilgili her kesimin dikkat ve nazarına sunulan bu çalışma, toplulukların ortak ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi