Kitap Ara

  Cemile Haliloviç Tekin

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Asrın Felaketi Srebrenitsa Soykırımı
   "Unutulma hakkındaki hikâyeyi kırk sene dinledik. O filmi seyrettik. Sonuç ne oldu? Soykırım oldu. Tarihimizi, dinimizi hatta adlarımızı her şeyimizi unutmanın faydasını görmedik; Yok olmaya mâhkum olduk. Bu hatayı bir ...
  • Hırvatistan Devleti'nin Kuruluşu ve Türkiye ile Münasebetleri
   Osmanlı'nın yaklaşık beş asır Balkanlar'daki toplulukların birlikte yaşayabileceklerini fiilen ispat etmesine karşın XIX. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan yeniden yapılanma çerçevesinde bu bölgede Sloven-Hırvat-Sırp Krallığı kurulmuş, ancak Krallığın yürüttüğü siyasetten bölgede ...
  • Boşnakça'da Türkçe'den Geçen Kelimeler Sözlüğü
   Boşnakça, eski Balkan dillerinden biridir. Osmanlı Devleti XV. yüzyılın ortalarında Bosna'yı fethedince Boşnaklar kısa sürede Türklerle kaynaştılar, dinlerini değiştirip Müslümanlığı kabul ettiler. Bu, Boşnaklar için bir inkılâp oldu. Çünkü dilleri ...
  • Bosna-Hersek Devleti 1991-2011
   Tarih boyunca etnik ve dinî çatışmaların, sosyal ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Balkan coğrafyası, büyük güçlerin Avrupa'da üstünlük elde etme mücadelesinde bir çatışma ve rekabet alanı olma özelliğini halen korumaktadır. 1990'lı ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi