Kitap Ara

  Ahmet Atalay

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kore Savaşı ve Konyalılar.
   21. yüzyılda Koreliler ve ülkeleri, menfaatleri buralarda olan ülkelerin yanı sıra komşuları tarafından da sürekli tehdit edilmişlerdir. Bu emperyalist ülkeler, kardeş Kore halkını bir birlerine düşürüp düşman olmalarını sağlamışlar ve ...
  • Konya Atatürk Evi.
   Konya Atatürk Müzesi, Konyalılara Büyük Önder Atatürk'ün hediyesidir. O'nun Konya ve Konyalıya verdiği önemi hepimiz biliriz ve Konya için söyledikleri, "Konya benim dedelerimin öz vatanıdır" "Konya, asırlardan beri tüten bir ...
  • Meşrutiyetten Cumhuriyete Konya'da Kurulan Milli Şirketler ve Milli Bankalar.
   I. Dünya Savaşı'ndan şüphesiz en çok zarar gören Osmanlı'dır. Bu ortamda Konyalı tüccar, dağınık sermayeyi derlemek adına özellikle 1917-1918 döneminde yoğun bir şirketleşme hareketliliği içindedir. Her ne kadar bundan maksat ...
  • Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri.
   II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini zamanında düzgün ve sağlam şekilde akort edemediklerinden şehirde, bu alandaki faaliyetlerde azınlıklar ile yabancılar boy göstermekteydiler. Hâlbuki ...
  • Kore Savaşı ve Konyalılar
   21. yüzyılda Koreliler ve ülkeleri, menfaatleri buralarda olan ülkelerin yanı sıra komşuları tarafından da sürekli tehdit edilmişlerdir. Bu emperyalist ülkeler, kardeş Kore halkını bir birlerine düşürüp düşman olmalarını sağlamışlar ve ...
  • Topçu Mülâzım-ı Evvel Mustafa Hulusi Efendi'nin İstiklâl Harbi Hatıraları
   Millî Mücadele Tarihi açısından "hatıralar" büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle savaşın içinde yer alanların neredeyse kahir ekseriyeti Kurtuluş Savaşı ile ilgili anılarını kaleme almışlardır. Öyle olmuştur ki belli bir ...
  • Konya Atatürk Evi
   Konya Atatürk Müzesi, Konyalılara Büyük Önder Atatürk'ün hediyesidir. O'nun Konya ve Konyalıya verdiği önemi hepimiz biliriz ve Konya için söyledikleri, "Konya benim dedelerimin öz vatanıdır" "Konya, asırlardan beri tüten bir ...
  • Kore Savaşında Türk Zayiatı (1950 - 1953)
   Türk tarihinin şeref levhalarından biride, askerlerinin Korede ortaya koyduğu kahramanlıklarıdır. Bazı milletlerle hareket ettiği bu savaşta, olağanüstü gayret ve çabaları, harbin dışında kalan toplumlar, hatta düşman ülkeler tarafından bile takdirle ...
  • Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri
   II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini zamanında düzgün ve sağlam şekilde akort edemediklerinden şehirde, bu alandaki faaliyetlerde azınlıklar ile yabancılar boy göstermekteydiler. Hâlbuki ...
  • Meşrutiyetten Cumhuriyete Konya'da Kurulan Milli Şirketler ve Milli Bankalar
   I. Dünya Savaşı'ndan şüphesiz en çok zarar gören Osmanlı'dır. Bu ortamda Konyalı tüccar, dağınık sermayeyi derlemek adına özellikle 1917-1918 döneminde yoğun bir şirketleşme hareketliliği içindedir. Her ne kadar bundan maksat ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi