Kitap Ara

  Mehmet Kahraman

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı
   Devletlerin tarihleri incelendiğinde, geçmişte yaşanan önemli olaylarda devlet Başkanlarının ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlarının önemli rol oynadıkları görülecektir. Cumhurbaşkanının devlet hayatını önemli derecede etkilemesi, kuşkusuz rejim içindeki önemli konumundan kaynaklanmaktadır. 1921 Anayasasında ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi