Kitap Ara

  Munise Yıldırım

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kısa Anlatı Türleri ve Öğretimi
   Öğrencilerden "Yaşasın bugün edebiyat dersi var" ifadesi duyulmak isteniyorsa, geleneksel yöntemlerle edebiyat dersi işlemekten vazgeçilmelidir. Edebiyat dersine zaten mesafeli olan öğrenciye metni dağıtıp, okutup, sonra da metnin içeriksel ve biçimsel ...
  • Yazınsal Türler
   Bu yapıt, Türk Yazını'nda bir ilk kabul edilebilir. Kuşkusuz, Cevdet Perin gibi değerli bilim adamlarının karşılaştırmalı çalışmaları olmuştur. Ne ki, Dr. Munise Yıldırım'ın bu çalışması, yazın terimleri üzerine yapılmış karşılaştırmalı ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi