Kitap Ara

  Özgür Sarı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Suriye'de Liberalleşme Hareketleri ve Sivil Toplum Örgütleri
   Sivil toplum, tartışılması zor konulardan biridir. Zira üzerinde ortak bir kanıya varılmış tanım bulmak zordur. Batı toplumlarının tarihsel süreçleri ve tanımlarıyla hareket edilmekte ve akademik camiada sivil toplum çalışmalarında Batılı ...
  • Bilgi Değer Siyaset | Siyaset Akademileri
   Bu kitap Türkiye'de daha önce yapılmamış bir çalışmayı ve analizi içerdiği iddiasıyla okuyucunun takdirine sunulmaktadır. Ülkemizde siyaset üzerine çok söz söylenir; gündem başdöndörücü bir hızla değişirken, değişimin ardındaki değişmeyen kavramlar ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi