Kitap Ara

  Orhan Baytar

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Medya Ekonomisine Bakış
   Günümüzde küresel ve ulusal düzeyde medya devlerinin ortaya çıkması, büyük ölçüde medya sektörünün kendine has yapısından kaynaklanmaktadır. Medyanın yapısal bir özelliği olan hız ve zaman baskısının sektör üzerindeki dayanılmaz baskısı, ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi