Kitap Ara

  Ahmet Gökhan Biçer

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sarah Kane'in Postdramatik Tiyatrosunda Şiddet
   Dramatik metinlerin yirminci yüzyılda uğradığı değişimler, Aristoteles'den on dokuzuncu yüzyıla değin uzanan tarihsel kesitte sahne arkasına itilerek gözden kaçırılan şiddet ve dehşet olgularının tiyatro sahnelerine getirilişiyle birlikte yeni bir ivme ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi