Kitap Ara

  Ekrem Memiş

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Eskiçağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi
   Bugün bile, bütün hızıyla devam etmekte olan Doğu-Batı mücadelesinin kökleri, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de, gerek Doğu'yu gerekse Batı'yı temsil eden her devlet, güçlenip yayılmaz arzusunu ...
  • Eski Çağda Türkler
   Hemen hemen herkes en eski Türk kavmini Hunlar olduğunu zanneder. Çünkü bugüne kadar okuduğu kitaplarda böyle yazmaktadır. Ama bunu doğru olmadığın, bu kitabı okuduğu zaman anlayacaktır. Ve yine hemen hemen ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi