Kitap Ara

  Frederick W. Taylor

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Bilimsel Yönetimin İlkeleri
   İnsanlık tarihi kadar eski bir sanat olan yönetim, günümüzde de bütün örgütlerde başarının ardındaki en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Sanayi işletmelerinde rekabetçi üstünlüğün sağlanabilmesi, başarılı ve etkili bir yönetime ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi