Kitap Ara

  Abdullah Koçak

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Hekimler ve Hekimlik
   Çağdaş devletin en önemli özelliklerinden birisi sosyal devlet olmasıdır. Sağlık hizmetleri ve sağlık sistemi de sosyal devletin önceliklerindendir. Bir ülkedeki sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, alt yapının yani sıra o alanda ...
  • Medya ve Yaşlılar :Yaşlıların Medya İzleme Davranışları ve Motivasyonları
   Yaşlıların kitle iletişim araçlarını kullanım davranışlarını, televizyon izleme ve gazete okuma motivasyonlarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma ele aldığı konuyu kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde sorunsallaştırmıştır. Çalışmada, yaşlılık ve yaşlanma, ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi