Kitap Ara

  Ali Özcan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Eskiçağda Zonguldak Bölgesi ve Çevresi
   Zonguldak'ın iç kesimlerini kapsayan araştırmalarımızın sonuçlandırılmasından sonra ulaşılan arkeolojik buluntular ışığında; bölgenin eskiçağ tarhinin ele alınması ve kitaplaştırılması zorunluluğu doğdu. Böylece bu konudaki çalışmaların yokluğundan Zonguldak Bölgesi'nin eskiçağ tarihinin ortaya ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi