Kitap Ara

  Kürşat Kurtulgan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Balkan Muhacirlerinin Konya Vilayetine İskanı (1923-1933).
   Anadolu şehirlerinin "Göç", "Muhacir", "İskân" gibi kavramlarla tanışması XIX. yüzyıla kadar iner. Balkan uluslarının bağımsızlıklarına kavuşmak için giriştikleri yoğun mücadeleler ve bu çerçevede düşman olarak gördükleri Müslümanlara yönelik uyguladıkları şiddet ...
  • Balkan Muhacirlerinin Konya Vilayetine İskanı (1923-1933)
   Anadolu şehirlerinin "Göç", "Muhacir", "İskân" gibi kavramlarla tanışması XIX. yüzyıla kadar iner. Balkan uluslarının bağımsızlıklarına kavuşmak için giriştikleri yoğun mücadeleler ve bu çerçevede düşman olarak gördükleri Müslümanlara yönelik uyguladıkları şiddet ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi