Kitap Ara

  Durmuş Yılmaz

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Osmanlı'nın Son Yüzyılı
   Cumhuriyet dönemi yeniliklerinin, Osmanlı'nın son yüz yılı içindeki köklerini bulmak ve tarihin sürekliliği anlayışı içinde, Tanzimat'tan hatta daha öncesinden başlayarak hiç duraksamadan devam eden "yenilik ve ıslahat" hare¬ketlerinin 1920'lere gelindiğinde ...
  • Musul Meselesi Tarihi
   Anadolu'dan yıllar önce Türk ve Müslüman kimliği kazanmış olan Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye bölgeleri, yaklaşık olarak on asır bu kimliklerini, bazen müstakil beylikler halinde, bazen de Selçuklu ve Osmanlı ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi