Kitap Ara

  Yaşar Bedirhan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Selçuklular ve Kafkasya
   Hiçbir millet kurmuş oluğu medeniyeti yalnızca kendisi siyasi ve coğrafi hudutları içerisinde yaşatmak istemez. Her topluluğun mukadderatında, mevcut ve gelecek milletlerin nam ve hesabına deruhte edilmiş müşterek bir hisse vardır ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi