Kitap Ara

  Mehmet Ali Gazel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Lütfi Fikrinin Tanzimantı
   23 Temmuz 1908 tarihinde Kanûn-ı Esâsî'nin tekrar yürürlüğe girmesinden sonra birçok eksiğine rağmen Osmanlı Devleti'nde parlamenter rejim başlamış ve bunun sonucu olarak da, meclis açılmış ve siyasi partiler kurulmuştur. Kurulan ...
  • Parlamenter Denetim 1908- 1920 / Osmanlı Meclis- i Mebusanı'nda
   Parlamenter sistemde parlamentonun iktidara karşı kullanabileceği denetim mekanizmaları, Soru, Gensoru, meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Genel Görüşmedir. Bu denetim mekanizmaları sırf bilgi edinme ve tenkitten ibaret değildir. Gensoru yoluyla bakan ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi