Kitap Ara

  Hava Selçuk

  Prof. Dr. Hava Selçuk: Erciyes Üniversitesi, Tarih bölümü.
  Kitapları:
  • Balkanlarda İskân ve İhtida
   Osmanlı Devleti, Balkan coğrafyasında fetihlere başladıktan kısa bir süre sonra tam anlamıyla bölgeyi hâkimiyeti altına almıştı. Kılıçla fethedilen bölgelerde, bölge halkının desteğini almak, adaleti sağlamak, bölgeyi şenlendirmek amacıyla istimalet politikası ...
  • Selenge'den Tuna'ya Türk Kültür Tarihine Dair Notlar
   İskitlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne, Orhun-Selenge Nehirlerinden Tuna Nehrine kadar uzanan geniş coğrafyada konar-göçerlik ve yerleşik hayatı iç içe yaşayan, Gök Tanrı dininden İslamiyet'e farklı inanç sistemleri içerisinde yer alan Türklerin kültürünün ...
  • Osmanlı İdaresinde Priştine
   "Göçmenler Yuvası", Sırp toprak sahiplerinin "Barınma Yeri" ve Türk Sultanlarının "Sayfiye Yeri" olarak isimlendirilen Priştine bugün Kosova Cumhuriyeti'nin başkentidir. Fatih Sultan Mehmed döneminde (1455) kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine giren şehir ...
  • Türk Tarihinde Kadın ve Savaş
   Türk Destan ve efsanelerinde kadın, daima bir şeref, ahlak, kahramanlık ve fedakârlık sembolü olarak düşünüle gelmiştir. Hatta Türk muhayyilesinde kadın, çoğu zaman insan değil, karanlıkları aydınlatan bir ışık manzumesi, erişilmesi, ...
  • Tuna Boyunda Bir Osmanlı Kenti Vidin -XIX.Yüzyıl-
   Günümüzde Bulgaristan'ın bir şehri olan Vidin kendisini Türk olarak tanımlayan 139 kişinin içinde yaşadığı bir yerleşim birimidir. Osmanlı Devleti zamanında Tuna Nehri kenarında önemli bir Serhat şehri olan Vidin uzun ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi