Kitap Ara

  Kemal Kahramanoğlu

  Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
  Kitapları:
  • Şâirâne Barınmak - Klasik Şiirimizin Kökleri ve İzleri
   Şiir yazmanın bütün uğraşların en masumu olduğuna inanan ve insanın erdemle dolu, yine de yeryüzünde şairane barındığını söyleyen Hölderlin'i hatırlatan bir tavırla, klasik şairlerimiz, 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar tamamen ...
  • Divan Şiiri : Değişen Dünyada Kaybolmuş Paradigma
   Tanzimat, etkisinde kaldığı Aydınlanmanın aklîlik, hakikate uygunluk, evrensellik, objektiflik, ölçülebilirlik gibi kriterlerine uymadığı için Divan Şiiri'ni hayatın dışına iter. Çünkü, Divan Şiiri'nin Aydınlanmanın ölçülerine hiç uymayan, hakikat ve dış dünya ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi