Kitap Ara

  H. Nur Görkemli

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Kültürlerarası İletişim
   Sanayi Devrimiyle başlayan hızlı teknolojik gelişmeler sonrasında küresel işletmelerin ekonomik hâkimiyetinin olduğu, küresel piyasa anlayışının öne çıktığı ve farklı kültürlerin bir araya gelmesinin kaçınılmaz olduğu bir sürece girilmiştir. Küresel piyasaya ...
  • Bölgesel Kalkınmada Teknoparklar
   Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve artan pazar rekabeti, inovasyonu ve inovasyonun gerçekleştiği yerler olan teknoparkları, öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada teknoparkların, bölgesel kalkınma açısından taşıdığı önem ve rol, Konya Teknokent örneği ...
  • Üniversiteler ve Kent Ekonomisi
   Üniversiteler, kurulduklarından bu yana bireysel ve sosyal gelişimin yanında bulundukları yörenin ekonomik kalkınmasında da önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışma, gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerden örnekler vererek üniversitelerin bulundukları şehir ve bölgede ne ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi