Kitap Ara

    Yusuf Kemal

    Sicill-i Ahvâl Defteri'nde (Cilt 10, s. 619) yer alan bilgilere göre Yusuf Kemal Bey, 1849 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitim sürecinde Doğu dillerinden Arapça ve Farsçayı, Batı dillerinden ise Fransızca, İtalyanca ve Almancayı öğrenmiştir. 1868'de 20 yaşındayken Tahrîrât-ı Ecnebiyye Kalemi'ne girmiş ve buradayken birkaç defa mütercimlik ve kâtiplik görevleriyle Avrupa'ya gitmiştir. 1873'de Roma Sefareti'ne ikinci kâtip olarak atanmış, ancak 11 ay sonra İstanbul'a dönerek istifa etmiştir. Daha sonra Altıncı Belediye Dairesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ne zaman vefat ettiği tesbit edilememiştir. Yine aynı kaynağa göre, Yusuf Kemal Bey'in iki tane eseri bulunmaktadır: Bunlardan birisi Gâyetü'l-Beyân fî Hakîkati'l-İnsân yâhûd 'İlm-i Ahvâl-i Rûh başlığıyla 1878'de yayınladığı psikoloji kitabı, diğeri ise Tanzimat'ın mimarı Mustafa Reşid Paşa'nın Devlet-i Aliyye'ye yaptığı hizmetleri tanıtan bir "makale"dir.
    Kitapları:
    © 2024 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi