Kitap Ara

  Musa Gürsel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • 21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları Kuantum Liderlik ve Odaklanmış Liderlik
   21. yüzyıl, değişimin ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir çağ olarak tanımlanmaktadır. Bu, içinde yaşamakta olduğumuz son derece bağlantılı, çok yönlü dünyanın ve yeni teknolojinin sürekli daha yeni ve daha ...
  • Ahlak ve Mutluluk Üzerine
   Bir yılı aşkın bir süredir devam eden, kimi insanların evde kalmasına, kiminin yaşamını kaybetmesine; kimilerinin ekonomik, sosyal ve psikolojik sıkıntı ve bunalıma girmesine ve ayrıca, ülke ekonomisinin küçülmesine ve büyümesinin ...
  • Nano ve Gen Teknolojileri (Geleceğin Belirleyicisi)
   İhtiyaçlar her türlü değişimin ve yeniliğin anasıdır. Bu nedenle, her alanda ihtiyaçların artması değişime olan talebi artırmaktadır. Değişim, her alandaki bilimsel ve teknolojik gelişme ve ilerlemelerin sonucunda oluşmaktadır. Bu gelişme ...
  • Statü Kaybetme Korkusu
   Dünden bugüne toplum içindeki bireylerin statü kaybetme korkusu içinde yaşamaları, onların daha fazla kedere ve hüzne sürüklenmelerine neden olmaktadır. Bu korkunun kökeninde, başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü ve başarısızlığımızın toplum ...
  • Beynin Öğrenme Gücü
   Günümüzde dünya, ekonomik, bir anlamda da siyasal ve kültürel bir küreselleşmeye doğru gitmektedir. Küreselleşmeyle birlikte zaman, mekân ve uzaklık kavramları değişim geçirmekte, ulusal kültürün diğer kültürlerle bağlantısı artmakta, ulusal ölçekte ...
  • Yönetime Çağdaş Yaklaşımlar
   -Adhokrasi ve Adhokratik Örgütlenme -Amaçlara Göre Yönetim -Çatışma ve Çatışma Yönetimi -Değişim Mühendisliği (Süreç Yenileme) -Değişim ve Değişimin Yönetimi -Kariyer ve Kariyer Yönetimi -Liderlik, Yöneticilik ve Güç Kullanımı -Örgütlerde Güç, ...
  • Yönetime Yeni Bakışlar
   -Vizyon, Misyon, Temel Kurallar (Değerler), Strateji ve Taktik -Yöneylem Araştırması -İletişimin Esasları -Bilgi Yönetimi -Kriz ve Kriz Yönetimi -Sinerjik Yönetim -Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerinin Yeterlikleri -Etkin Yöneticilik ve Etkin Yöneticiliğin Sağlanmasında Zaman Faktörünün Önemi -Bilgi Toplumuna İlişkin ...
  • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
   Bu kitap, "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi" alanındaki temel ilkeleri tanıtmak, kuram ve uygulama ilişkilerini açıklamak, yöneticiye alacağı kararlarda ışık tutmak, yetki ve sorumluluğunu kavratmak ve eğitim kurumunda yapılması ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi