Kitap Ara

  Erdem Özlük

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Uluslararası İlişkilere Duygusal Bakış
   Uluslararası İlişkiler disiplini, son çeyrek asırdır, tarihsel, sosyolojik, dilsel, inşacı ve kültürel dönüş(üm)lere ev sahipliği yapmaktadır. Disiplindeki hâkim (Neo) Realist bakış ve Pozitivist eğilimin aşın(l)abilmesi, tek bir merkezden ve meta ...
  • Uluslararası İlişkilerde Devlet | Tanım, Teori ve Devlet İstisnacılığı
   Uluslararası İlişkiler çalışmalarındaki güçlü devletçi mantık ve pratikte yaşanan gelişmelerin uluslararası ilişkilerde devletin belirleyici pozisyonunu yeterince aşındıramamış olması, disiplinde "devlet istisnacılığı" adını verdiğimiz bir durumun yaşanmasına yol açmaktadır. "Devlet istisnacılığı" ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi