Kitap Ara

  Osman Uyanık

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Urum Türkçesi | İnceleme-Metin-Dizin
   Urum Türkleri Ukrayna, Gürcistan ve Kazakistan'da yaşayan, toplam nüfusları 130.000'i aşan bir Türk grubudur. Urumlar, Gagavuz Türkleri gibi Oğuz asıllı Türklerdendir ve Ortodoks Hristiyanlardır. Bu eser, çağdaş Urum şairlerinden Viktor Borata, ...
  • Kumuk Atasözleri ve Deyimleri
   Oğuz grubu lehçeleri ile Kıpçak grubu lehçeleri arasında geçiş özelliklerini gösteren Kumuk Türkçesini atasözlerini ve deyimlerini ortaya koyan bu çalışmanın, birçok yönü ile Türklük bilimine katkıda bulunacağına inanmaktayız. Öncelikle bu ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi