Kitap Ara

  H. Mustafa Eravcı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Avrupa'da Türk İmajı -XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği
   Barbar, yağmacı, kibirli muzaffer hükmedici, mağrur, muhteşem disiplinli, acımasız, hoşgörülü... Konuksever, kaderci, dağınık, kabiliyetsiz, neşeli, bağnaz, bilgisiz, pis ve ehl-i keyf... Tüm bu kavramlar Avrupa İngilteresinde tarihsel süreçde Türkler ve Müslümanlar için ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi