Kitap Ara

  H. Bahadır Akın

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Bilimsel Yönetimin İlkeleri
   İnsanlık tarihi kadar eski bir sanat olan yönetim, günümüzde de bütün örgütlerde başarının ardındaki en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Sanayi işletmelerinde rekabetçi üstünlüğün sağlanabilmesi, başarılı ve etkili bir yönetime ...
  • Örgüt ve Bürokrasi
   "Organizasyonların içinde doğuyor, organizasyonlarca eğitiliyor ve çoğumuz hayatımızın büyük bölümünü organizasyonlar için çalışarak geçiriyoruz." Bürokrasi, Weber tarafından ideal anlamda bir örgüt ve yönetim biçimi olarak geliştirilen, ancak çoğumuz için günlük hayatımızda ...
  • Yönetim ve Mizah
   Geçtiğimiz yüzylda akademik dünyada yönetim, örgütler ve bürokrasi üzerine bıkkınlık verecek kadar fazla makale ve kitap kaleme alınmış, örgütlerin işleyişleri pek çok araştırmacı tarafından ciddiyetle incelenmiştir. Öte yandan gerek özel ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi