Kitap Ara

  Ali Şafak Balı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Hukuk Toplum Siyaset Üzerine Söyleşiler
   Bu kitap, hukuk, toplum ve siyaset kurumları arasındaki karmaşık ilişkilerden kaynaklanan sorunların bir kısmına değinmek üzere, yazarın daha önce başka yerlerde yayınladığı bazı yazılarla son yıllarda çeşitli bilimsel toplantı ve ...
  • Çokkültürlülük ve Sosyal Adalet
   Günümüz toplumları, farklı kültürel grupların birbirleriyle bazen barış içinde, bazen de çatışmaların gölgesinde birarada yaşamalarına sahne oluyor. Bu kitap, bugün dünyanın hemen her yerinde, ilkelinden gelişmişine pek çok siyasal toplumda, ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi