Kitap Ara

  Seyit Taşer

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Osmanlı Devleti'nin Taşra Hukuk Mektepleri
   Bu kitap, son dönem Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ilerleme hamlesinin hukuk eğitimine yansımasını gösterir. Sultan II. Abdülhamid zamanında, İstanbul dışında Anadolu, Rumeli ve Ortadoğu coğrafyasında eğitim kurumlarını artırma gayretleri ...
  • XX.Yüzyıl Başlarında Türkiye'de Yükseköğretim
   Eğitime verilen önem,eğitimin sosyal,siyasi,ekonomik ve kültürel alanlara etkisini ne denli kuvvetli olduğunun anlaşılması üzerine tarih boyunca artarak devam etmiş, bu önem yükseköğretim alanındaki uygulamalarda da kendini göstermiştir. -Dr.Seyit Taşer "Türk mekteplerinde ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi