Kitap Ara

  Canan Seyfeli

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Millet Sistemi mi? Rum ve Ermeni Patrikliği'nin İdaresi ve Osmanlı Devlet Salnameleri (1847-1918)
   Osmanlı gayrimüslimlerinin genel durumlarına bakıldığında ne önce ne de Tanzimat döneminde sistematik bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu "millet sistemi" eleştirilerinde kullanılan bir argümandır ve bununla Osmanlı'nın bir sistemi olmadığı sonucuna varılır. ...
  • İstanbul Ermeni Patrikliği (Kuruluşu ve İdari Yapısı)
   Osmanlı Devleti, "gayrimüslimleri idare geleneği"nin ve yükseliş devrinde güttüğü siyasetin etkisiyle İstanbul'da kurumlaşmış dini cemaatleri fetihten önce bulundukları dini düzen içerisinde serbest bırakıp sivil yetkiler de vererek İstanbul Ermeni Patrikliği'ni ...
  • Ermeni Kilise Merkezi Ecmiatzin
   Ecmiatzin (Eçmiadzin), Erivan'a 25 km uzaklıkta eski bir yerleşim alanıdır. Ermeni Kilisesi'nde, tarihte Ecmiatzin haricinde başka ruhani merkezler de oluşmuştur. Ancak Ecmiatzin, Ermeni Kilisesi'nin ilk ve ana ruhani merkezi olarak ...
  • Ermeni Kilisesi'nde Sakramentler
   Sakramentlerin Hıristiyan teolojisindeki genel anlamı şu şekilde özetlenebilir: Tanrı insanı kendine benzer, kutsal yaratmıştır. Ama insan günaha düşmüştür. Tanrı, insanlığı düştüğü günahtan kurtarması için Biricik Oğlu'nu göndermiştir. Kendisini çarmıhta feda ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi