Kitap Ara

  Recep Bozyiğit

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Jeomorfoloji Sözlüğü
   Bu Jeomorfoloji Sözlüğü alanında bir eksikliği gidereceği ümidiyle hazırlanmıştır. Vermekte olduğumuz Jeoloji ve Jeomorfoloji derslerinde öğrencilerimizin, terimleri öğrenmekte / anlamakta zorlanmaları göz önüne alınarak, bir başvuru / el kitabı olması düşüncesiyle ...
  • Coğrafya Makaleleri Bibliyografyası
   Coğrafya bilimi ile ilgili ülkemizde çok sayıda eser bulunmaktadır.Bu eserler, farklı türlerde ve farklı konuları içermektedir."Geçmişten Günümüze Coğrafya Makaleleri Bibliyografyası" adını taşıyan bu eser, Türkiye'de yayınlanan coğrafya dergilerindeki makalelerin bibliyografyasını ...
  • Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü
   Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü
  • Takkeli Dağ | Doğal Yapı, Yerleşme, Turizm
   Takkeli Dağ adlı bu kitap, Konya şehrinin batı kesimindeki Loras Dağı ile Sille Çayı Vadisi arasında kalan sahayı kapsamaktadır. Bu kesimde Takkeli Dağ ve Büyük Gevele Konya Şehri'nin batısındaki silüetini ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi