Kitap Ara

  Ali Meydan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü
   Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü
  • Jeomorfoloji Sözlüğü
   Bu Jeomorfoloji Sözlüğü alanında bir eksikliği gidereceği ümidiyle hazırlanmıştır. Vermekte olduğumuz Jeoloji ve Jeomorfoloji derslerinde öğrencilerimizin, terimleri öğrenmekte / anlamakta zorlanmaları göz önüne alınarak, bir başvuru / el kitabı olması düşüncesiyle ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi