Kitap Ara

  Muhittin Eliaçık

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Vak'anüvîs Mehmed Emîn Edîb Dîvânı
   18. yüzyılın ikinci yarısında, I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid ve III. Selim devirlerinde yaşamış olan Mehmed Emin Edib; vak'anüvistarihçisi olarak görev yapmış bir kalem hocası ile görevlisidir. ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi