Kitap Ara

  Yavuz Kızılçim

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Şiirin Söylemi ve Çözümleme Yöntemi
   Bu çalışma bizim şiirde duygudaşlık konusundaki savımıza dayanak oluşturan bir çok şiirin dil psikolojisi yöntemiyle çözümlenmesi üzerine kuruludur: belirgin niteliklerini vurgulayarak örneklemek açısından şiir dili psikanaliz ve dilbilim birlikteliğinin olanaklarıyla ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi