Kitap Ara

  Ali Murat Kırık

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sosyal Medya ve İnternet Ortamında Viral Reklamcılık
   Kanadalı iletişim bilimci McLuhan; kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkilerini gözlemlemiş, elektronik kitle iletişim araçlarının kültürü hemen hemen her noktaya yayarak dünyanın global bir köye dönüşeceği fikrini öne sürmüştür. McLuhan'ın ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi