Kitap Ara

    Ernst Haeckel

    Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919): Alman biyolog, filozof ve doktor. Postdam'da doğmuş ve Jena'da ölmüştür. Döneminin ünlü bilginlerinden dersler almış ve kısa süre hekimlik yaptıktan sonra zooloji öğretmek için Jena Üniversitesi'ne girmiştir. Darwin'in 1859'da yayınladığı Origin of Species (Türlerin Kökeni) adlı eserinde öne sürdüğü Evrim Teorisi'nin Almanya'daki ilk çoşkulu savunucusudur. Liberalist bir tavrı benimseyerek, kilisenin toplumsal ve siyasal gücüne, Bismark'a ve diğer siyasî şahsiyetlere karşı çıkmıştır. Monizm Derneği'ni kurmuş ve bu dernek aracılığıyla felsefî ve dinî görüşlerini yaymıştır. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet aydını üzerinde önemli etkilere sahip olan Haeckel'in bilim ve felsefe ile ilgili çok sayıda eserinden bazıları şunlardır: Die Radiolarien (Işınlılar, 1862); Uber die Entwicklungstheorie Darwins (Darwin'in Evrim Teorisi Üzerine, 1863); Uber die Entstehung und Stammbaum des Menschengeschlechtes (İnsanoğlunun Oluşumu ve Şeceresi Hakkında, 1868); Naturliche Schöpfungsgeschichte (Evrenin Yaratılış Tarihi, Berlin 1868); Die Anthropogenie oder die Entwicklungsgeschichte des Menschen (Antropogeni veya İnsan Evriminin Tarihi, Leipzig 1874); Die Welträtsel (Kâinatın Muammaları, 1899); Der Kampf um den Entwicklungs-Gedanken (Evrim Düşüncesi Etrafında Çatışma, Berlin 1905).
    Kitapları:
    © 2024 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi