Kitap Ara

  Mehmet Emin Erişirgil

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Descartes ve Kartezyenler
   "Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek, bu büyük filozofun bu unvana hak kazanmış olduğunu teslim ederiz. Gerçekten de, bir açıdan Descartes felsefesinin kaynağı, düşüncelerimizden varlığa ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi