Kitap Ara

    Ahmed Nebil

    Ahmed Nebil (Çıka) (?-1945) Felsefeci, gazeteci, yazar. Arnavutluk'ta doğduğu sanılmaktadır. 1910-1913 yılları arasında Meşrutiyet basınında felsefe, sosyoloji ve edebiyat alanlarında telif ve tercüme eserlerine ve mensur şiirlerine rastlanılan Ahmet Nebil, İştirak, Tenkid, Piyano ve başyazarı olduğu Yirminci Asırda Zekâ gibi dergilerde yazdı. 1913'te uyruk değiştirerek Arnavutluk'a gitmiş ve Enver Hoca'nın çeteleri tarafından öldürüldüğü 1945'e kadar Arnavutluk'ta gazetecilik yapmıştır. İnsanın Menşe'i: Nesl-i Beşer (Ernest Haeckel'den, 1327/1911) yanında Baha Tevfik'le yaptığı -yukarıda zikredilen- kolektif çalışmalarla tanınmaktadır.
    Kitapları:
    © 2024 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi