Kitap Ara

  Naile Hacızade

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Dilbilimin Felsefi Temelleri
   Dil araştırmalarının tarihi, felsefeyle başlar. Günümüzde de felsefenin etkili akımları dile yöneliktir. Filozofların dille ilgili çalışmaları, dilin sürekliliğine güçlü bir vurguyla 'dile dönüş' hareketi olarak nitelendirilmektedir. Dilbilimin temeli de felsefe içerisinde ...
  • Düşünceden Söze: Dil
   Türkçenin yazı dili üzerine çok sayıda çalışmalar vardır. Türkçenin dününe, bugününe ışık tutan bu çalışmalara paha biçilemez. Fakat konuşma dili hakkında aynı şeyleri söyleyemeyiz. Konuşmayla kendisini ortaya koyan dilin bin ...
  • Duyguların Dili -Bilişsel Dilbilim Açısından
   Dil aracılığıyla insanın ruh halinin bildirilmesine, betimlenmesine olan ilgi son dönemlerde özellikle artmıştır. Duygu bildirimi de bunlar arasında yer almaktadır. Dil, insan yaşamını her yönüyle yansıtma özelliği ile duyguların da, ...
  • SÖZÜMÜN CANI VAR: Azerbaycan Türkçesi Temelinde Deyimbilim Sorunları
   Sözümün canı var", Azerbaycan Türkçesinde bir deyimdir. Bu deyim, konuşmada verilen bilginin özünü kastetmektedir. Ama deyimi doğrudan anlamıyla ele aldığımızda dilin, sözün bir canı olduğunun vurgulandığını görüyoruz. Günümüzde eski hükmü ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi