Kitap Ara

  Rızaeddin bin Fahreddin

  Kitapları:
  • İslâm Feylesofu İbn Rüşd
   "Frenklerin övünerek itiraf ettiklerine göre, Avrupa'daki cehâletin kökünden kalkmasına ve her tarafa, hatta mağaralarda yaşayan insanlara varıncaya kadar ilim güneşinin nüfuz etmesine en birinci sebep, hakîm İbn Rüşd'ün telkin etmiş ...
  • Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî
   "Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın gücünü yitirdiği ve insanlar arasında fikir kargaşası meydana geldiği, bunun sonucu olarak da ilim ve bilginin olağanüstü ilerlediği bilinmektedir. ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi