Kitap Ara

  Ahmed Vefik Paşa

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Hikmet-i Târîh | Tarih Felsefesi
   "Görünür âlemde zuhura gelmiş olup, geçen günlerin tecrübesiyle öğrenilen hadiselerin bilinmesine tarih bilimi adı verilir. İnsan aklının cevelânından meydana gelen zihnî işlemlerin semeresi olan bilgiye özellikle felsefe denir. İnsanın kendi ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi